Vì sự phát triển và duy trì Group một cách hiệu quá Ad xin gửi tới tất cả các thành viên đã và đang tham gia hoạt động trong hội một số quy định sau ,mong mọi người tham gia và chấp hành đầy đủ tránh trường hợp bị band ra khỏi nhóm....

25 bài viết chưa đọc